dimecres, 4 d’abril de 2012

Ajuda'ns a escriure cartes als directors

Si vols difondre el cas dels vaguistes empresonats sense judici escriu cartes als directors dels diaris perquè publiquin totes les versions i no només l'oficial.

El Periodico: cartalector@elperiodico.com

La Vanguardia: cartas@lavanguardia.es

20 minutos: noesven@20minutos.es

Que!: redaccion.barcelona@quediario​.com

El Punt Barcelona: cartes@elpunt.com

AVUI: bustia@avui.com

El Pais: cartasdirector@elpais.es

El Pais Catalunya: opinionb@elpais.es

El Mundo: cartas.director@el-mundo.es


El Mundo Catalunya: catalunya@el-mundo.es

Per més adreces: http://implicados.mforos.com/1530807/7911490-cartas-al-director-de-todos-los-periodicos-de-espana/