Comunicat

Comunicat de condemna davant la insòlita presó preventiva aplicada a l’Isma i el Dani.

El passat dijous 29 de març, durant les accions organitzades pels piquets de la vaga general a Zona Universitària, els Mossos d’Esquadra van detenir dos estudiants, l’Isma i el Dani, membres de l’AEP – Associació d’Estudiants Progressistes.

En total, més d’una trentena de persones van ser detingudes durant el matí del 29 i traslladades a la Comissaria de les Corts.Un grup força nombrós de familiars i amics es va concentrar a la Ciutat de la Justícia a l’espera de la seva sortida, per a acollir-los i mostrar el seu suport ja que tot apuntava que després de declarar serien posats en llibertat.

Malauradament, a les 22h els advocats van comunicar que el Ministerio Fiscal sol·licitava presó preventiva per a tots els detinguts i a les 23h ens confirmaven que finalment l’Isma i el Dani serien traslladats a diferents centres penitenciaris sota dictamen de presó preventiva provisional i sense fiança.

Els delictes que se’ls imputen són de desordres públics, danys a béns públics i atemptat als agents de l’autoritat entre d’altres, i les motivacions al·legades en l’auto per imposar-los presó preventiva són el d’assegurar la seva disponibilitat al tribunal i el suposat perill de reincidència.
Els sotasignants volem manifestar:
  • Que l’Isma i el Dani són joves que participen socialment de manera legítima i necessària a través de diverses associacions i que són persones implicades en les seves comunitats treballant pel bé comú.
  • Que la decisió de posar-los en presó preventiva està fora de lloc i és exagerada donat que no existeix risc de fuga ni tenen antecedents.
  • Que en un sistema democràtic i un estat de dret, la presumpció d’innocència ha de prevaldre per sobre de tot.

I, per aquests motius, donem suport al recurs d’apel·lació que lliurarà la defensa el proper dilluns dia 2 d’abril i exigim la immediata posada en llibertat dels detinguts.VERSIÓN EN CASTELLANO:
Comunicado de condena ante la insólita prisión preventiva aplicada a Isma y Dani.

El pasado jueves 29 de marzo, durante las acciones organizadas por los piquetes de la huelga general en Zona Universitaria, los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos estudiantes, Isma y Dani, miembros de la AEP - Asociación de Estudiantes Progresistas.

En total, más de una treintena de personas fueron detenidas durante la mañana del 29 y trasladadas a la Comisaría de Les Corts.Un grupo bastante numeroso de familiares y amigos se concentraron en la Ciudad de la Justicia a la espera de su salida, para acogerlos y mostrar su apoyo ya que todo apuntaba a que tras declarar serían puestos en libertad.

Desgraciadamente, a las 22h los abogados comunicaron que el Ministerio Fiscal solicitaba prisión preventiva para todos los detenidos ya las 23h nos confirmaban que finalmente Isma y Dani serían trasladados a diferentes centros penitenciarios bajo dictamen de prisión preventiva provisional y sin fianza.

Los delitos que se les imputan son de desórdenes públicos, daños a bienes públicos y atentado a los agentes de la autoridad entre otros, y las motivaciones alegadas en el auto para imponerles prisión preventiva son el de asegurar su disponibilidad al tribunal y el supuesto peligro de reincidencia.
Los abajo firmantes queremos manifestar:
  • Que Isma y Dani son jóvenes que participan socialmente de manera legítima y necesaria a través de diversas asociaciones y que son personas implicadas en sus comunidades trabajando por el bien común.
  • Que la decisión de ponerlos en prisión preventiva está fuera de lugar y es exagerada dado que no existe riesgo de fuga ni tienen antecedentes.
  • Que en un sistema democrático y un estado de derecho, la presunción de inocencia debe prevalecer por encima de todo.
Y, por estos motivos, apoyamos el recurso de apelación que entregará la defensa el próximo lunes día 2 de abril y exigimos la inmediata puesta en libertad de los detenidos.